FILMY Z REALIZACJI Facebook
Libet Platinium

Systemy Odwodnień

Systemy Odwodnień

System odwodnienia pozwala na łatwe i szybkie odprowadzenie wody z terenów utwardzonych, z powierzchni dachu, z gruntów podmokłych. Zgromadzona woda przepływa bezpośrednio do kanalizacji miejskiej lub rozplanowana jest, poprzez system drenarski na tereny zieleni. Przeznaczony jest szczególnie do obiektów związanych z zabudową mieszkalną.